Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
The way that Zus laughs when he's talking to Nikki.
"Fucking Zus. You giggle like a bitch."
viết bởi xnickishotterx 26 Tháng chín, 2008
10 1

Words related to Giggle like a bitch:

a bitch giggle like zus