tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
22.
sarcastic response to a question
You're 'aving a giggle aint ya?
viết bởi Zani 23 Tháng chín, 2003
 
23.
to google nonchalantly
I giggled and GISed for winnebago man's demise.
viết bởi Yugdesiral 03 Tháng sáu, 2005