tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The act of flopping around like a mattress.
oh, stop gillywumping!
viết bởi Preytor Fenix 01 Tháng hai, 2011