tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
( AUST ) White guy who enjoys casual sex with aboriginal women
I saw Davo with that Abo chick behind the pub. Never knew he was a gin slinger
viết bởi OldBuzzard 04 Tháng ba, 2010