tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An underhand judo chop to the cunt.
She was pissing me of so I gave her the gina jab.
viết bởi XxxKevinxxX 15 Tháng tám, 2007

Words related to Gina jab

cunt gina chop jina jab jina jabb pussy punch