tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Large testicle exhibited by members of the public and farm animals
My Goodness! Mr Sheppard has Ginormous Balls!!!!!
viết bởi Rupert Reddall 08 Tháng sáu, 2004