1. giant, emormous. very very big
That thing is ginormous!
viết bởi Melinda Truslow 09 Tháng tám, 2007
Putting the word gigantic and enormous together. When something or especially someone is just big. Not a little fat they have to be for real fat, super fat.
My roommate drove me crazy all she did was sit around all day on her ginormous ass all the time.
viết bởi Ape A2 26 Tháng tư, 2007
Bigger than large or huge.
That building was Ginormous!
viết bởi WordxMaster1 17 Tháng tư, 2013
A conflation of the words "giant" and "enourmous"
Ron Jeremy has a ginormous cock.
viết bởi Miz Lee 10 Tháng mười một, 2009
Bigger than big...Huge, extreemly huge!
That's a ginormous room!
viết bởi midmob 17 Tháng mười, 2005
something huge
That building was Gi-normous
viết bởi Jennings 30 Tháng chín, 2003
Its bigger than giant and enormous when put together. Its bigger than huge.
Y'all look at that ginormous buildin'.
viết bởi Lauren Fay Duhon 16 Tháng mười một, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×