Its bigger than giant and enormous when put together. Its bigger than huge.
Y'all look at that ginormous buildin'.
viết bởi Lauren Fay Duhon 16 Tháng mười một, 2007
Bigger than huge.
His ego was freaking ginormous!
viết bởi Xandra 15 Tháng tư, 2004
Very, Very BIG. A made up combination of gigantic and enormous.
That whale was ginormous!
viết bởi MelindaH 16 Tháng tư, 2008
It's Fuckin' Huge!!!!!!!!!
That is a Ginormous Penis!!!
viết bởi sg1maniac 28 Tháng hai, 2008
Bigger than gigantic or enormous. A combination of the two words used to express a mass amount of something or it's sheer size.
Look at those ginormous tities!!

or

What a ginormous ass-clown!
viết bởi burnt flower 12 Tháng sáu, 2007
adjective: so gigantic and so enormous that it is entirely necessary to cram gigantic-enormous together to convey the true size of the item.
"The earth is a speck of dust compared to the ginormous size of the universe".

"The "99" restaurant serves ginormous portions of food per platter compared to say, "Applebees" or "Denny's".

viết bởi Siagiah Karlsson 26 Tháng mười hai, 2006
large to a ridiculous degree, so much so that it requires a combination "giant" AND "enormous"
Man, that bitches ass is ginormous!
viết bởi Bogmon 14 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×