tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A white girls way of saying girl and trying to sound black.
"Mmmmm girrrrrrl you stole my cookie dough."
viết bởi Jessie 30 Tháng tám, 2004