tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To play guitar in German. Also german slang for masturbating
German: Ich speile Gittare jeden tag
English: I play guitar every day.
--Or--
I masturbate every day.
viết bởi Tim Verner 13 Tháng sáu, 2005