tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Having sexual relations
Guy 1: How did things go with that girl last night?
Guy 2: Pretty good, was giving the pencil all night
viết bởi geezermate 12 Tháng năm, 2010