tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Being of a higher power. God-like.
When I beat that 10 year olds ass I felt so gladstoned
viết bởi BJ Perna 24 Tháng hai, 2005