tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person who is addicted to Glamour.
Pop stars are glamoholic.
viết bởi The Glamoholic 06 Tháng hai, 2010

Words related to Glamoholic

glamoholism