Top Definition
This word refers to a person that is easy to knock out during a fight.
"He's got a glass chin that lad. I saw him take one punch from a 4ft midget and he went down straight away!"
viết bởi TheCoroner 09 Tháng chín, 2005
Someone who has a weak chin or can't take a punch.
"How's it going?" "Mmmbad" "Did I remind you that you have a glass chin?"
viết bởi Pat Rorke 02 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×