tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
anything you want it to mean. can replace anyword, generally a bad word.
Mike gleaded the hell outta me last night.
or
Mike fucked the hell outta me last night.
viết bởi Traila 22 Tháng mười, 2006