tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Sexy, good at basketball, funny, sweet
Glen Howatt is cool
viết bởi Cashton 20 Tháng hai, 2013