tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:
 
1.
A pig that contributes to climate change because of it's lifestyle.
Oh god look at the Global Warming Pig!
viết bởi bismouth 18 Tháng năm, 2010