Top Definition
-Carrying a gun
-Armed and dangerous
-A weapon
Kracker#1 Ay yo see that jungle bunny over there I bet he is glockin'

Albino Kracker#2 Dawg that nigga is armed and dangerous.

Kracker#1 Imma go fuck with him.. poke him with a stick.

Albino Kracker#2 Dawg you bout to get your head blown off your shoulders.

Kracker #1 No i wont you shit face.
(proceeds to poke the jungle bunny with a stick)

Pow..Pow..Pow..

Albino Kracker#2 Told you so.. YA DEAD..
#gun #nigga #gangster #glock #45 #dead #jungle bunny #nigger #glocking #carrying #a #glock 45 #hand gun #.357
viết bởi fhgul 22 Tháng sáu, 2011
The commencement of a job you plan to get paid for.
"Team Nego, post up for lookout by the second car closest to the corner. Team Ragu, grab your masks and get ready to glock in for work."
#robbery #larceny #stick-up #thievery #shoot & steal
viết bởi the Little Kid 05 Tháng sáu, 2006
Using a glock.
Rapper - There's money to be made best believe a nigga glockin'.
#glock #gun #money #fun #lil wayne
viết bởi cubathunda 01 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×