tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who cums so fast that it seems like they're burst-firing a glock.
I know, he HAS to be a glocklacocka!
viết bởi Chargedpking 01 Tháng năm, 2011