Top Definition
Gloner is short for "Glee Boner". Generally, someone may obtain a Gloner while watching an episode of Glee.
Guy 1: Oh my god Steve!! Did you see that episode of Glee last night?!?

Guy 2: You better believe it Perry, I had the biggest Gloner way after the show was over too!!
#gloner #glee #boner #gay #erection
viết bởi SCUBA COLLIN 25 Tháng mười một, 2010
A gay loner. Someone who is a loner in a gay fashion.
"Kara is such a gloner"
#gay #loner #loser #billy no mates #borris
viết bởi Glone4Life 15 Tháng mười một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×