Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
An irish term for forgetful
Awwww sure that bleedin reddan one is a glonkie girl!!!
viết bởi Stevieboy!! 22 Tháng chín, 2008
1 2

Words related to Glonkie:

glonky clunky dweeb forget forgetful irish lurpy norby reddan