tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An irish term for forgetful
Awwww sure that bleedin reddan one is a glonkie girl!!!
viết bởi Stevieboy!! 22 Tháng chín, 2008