tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Someone feeling depressed/unhappy
Hey Cleatus, why you such a Gloom Lobster?
viết bởi MonkeyHonk 08 Tháng mười một, 2011