tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A balloon filled with Jello or pudding.
i dropped the glopo on Shelby's head.
viết bởi Jonathan streeks 16 Tháng hai, 2011