tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Off mood/ sad; letters k&b are awesome.
K & B are feeling glumbkly
viết bởi karyn francheeseco 05 Tháng sáu, 2010