tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The scientific name for a "FRONT BUTT".
"That guy's got a HUGE Gluteus Maximus Frontalis on him. It's like an extra cushion."
viết bởi MetaPoo 28 Tháng mười một, 2009