GNEE = D:

The emoticon to describe utter shock and horror. Officially codified for all time into gif format for fora use by Visigothan.
User2189> I just fucked my mom
User2314> D:
User1893> D:
viết bởi Edgar Alan Pooh 19 Tháng tư, 2004
A homosexual fish-loving jew who screams it's own name often.
Man 1:
Homosexual fish-loving jew: "GNEE GNEE GNEE!"
viết bởi Gnee! 07 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×