Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Act wild and drink lots of beer
Dude, tonight gonna be awesome. We'll go bavarian all over the place.
viết bởi SJGerman 04 Tháng mười một, 2013
1 0