tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To go your hardest, going 1,000 percent.
Yo nigga that party tonight is gonna be dope let's get geeked up and Go Turkey!
viết bởi C-Side Tha Miracle 06 Tháng tám, 2009