tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The name that grocery clerks use for an individual who bears the German last name of "Goettlicher"
safeway clerk: "thank you mr. go... goat... Goatlicker?"

goettlicher: "f@#% you."
viết bởi Goettlicher's Wife 18 Tháng mười một, 2013