tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A gobble gook is another word for oral sex.
natasha come give me gobble gook
viết bởi Cgl_96 28 Tháng hai, 2011