tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The involuntary movements made by the taste and feeling of injesting alcohol.
That shot of whiskey gave me the worst god bomb.
viết bởi Mayernick 26 Tháng năm, 2006
 
2.
Polite, slang term for "Goddammit."
Mike dropped a god bomb when he stubbed his toe.
viết bởi Stud 11 Tháng tư, 2005