tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To be owned in some way by God
Dude, that guy just got God Owned!
viết bởi SCRUM 31 Tháng ba, 2005