tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
An alternate name for Bacardi, the alcoholic beverage.
"Dude are you guna bring any God Piss tonight? I got sleged off of that last time!"
viết bởi Cody "Airman" 15 Tháng mười, 2008