tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
A slogan of the neohippie movement.
You know God is a hippie.
viết bởi Deep blue 2012 26 Tháng ba, 2010