tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Skills that are almost god like.
"He god tiered it like nothing."
viết bởi Yello River 17 Tháng năm, 2009
 
2.
Skills that are almost god like.
He godtiered it like nothing
viết bởi OhhYESdddd 28 Tháng bảy, 2011