tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A penis so big it makes someone scream.
I showed her my Godzilla Dick and that bitch screamed.
viết bởi NastyNattiT2 16 Tháng sáu, 2010