tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Da man.
At IGN boards GohanCubed is teh man!

ADOPT ME PLEASE!
viết bởi Anonymous 14 Tháng tám, 2003