Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Da man.
At IGN boards GohanCubed is teh man!

ADOPT ME PLEASE!
viết bởi anonymous 14 Tháng tám, 2003
1 10