tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Fat Asian. DBZ b00b. Loves the ladies
Bill: Hey where is GohanSaiyanElite.
SomeRandom: Hes the fat guy over there.
viết bởi FadetoBlack 25 Tháng hai, 2003