tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
to beast at something
ryan: damn quincymayne dat freestyle was dope
quincymayne: yeah my nigga, im goin in
viết bởi quincymaynedewayne 31 Tháng mười hai, 2009