tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
When someone starts destroying everything in anger for no reason whatsoever.
Stop it! I don't want anyone Going Godzilla
viết bởi Eff Dat! 15 Tháng ba, 2013