Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
When someone starts destroying everything in anger for no reason whatsoever.
Stop it! I don't want anyone Going Godzilla
viết bởi Ware Network TB16 15 Tháng ba, 2013
1 0