tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Doing something like its your job! Going pro.
"He had nine hat tricks in yesterdays game"
"Holy shit! nine?!"
"yep he was going monk.
viết bởi Tkirvs 07 Tháng chín, 2010

Words related to Going monk

go monk