tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
15.
a derivative of the word mayhem
v.
meaning to raise mayhem
Shelley hit me in the balls and ran, I'm going ham the next time i see her.
viết bởi daftpheonix 29 Tháng mười, 2008