tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A Young Dynamic and cheerful man from Southern India.
V. Gokul
viết bởi Sandipto 25 Tháng sáu, 2004
 
2.
A watering-hole for the masses. The one-stop mecca for the thirsty
I've had a long day, can we go to Gokuls' tonight?
viết bởi kanana_g 04 Tháng mười, 2010