tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1) Something Jtizzle is.

2) A nasty defender in baseball.
"Kelsey, I'm a gold glover" ~ Jtizzle
viết bởi Juan Tizzle 09 Tháng chín, 2006