tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A tall hipster faggot who thinks he has friends.
"Man, Goldbloom's such a faggot."
viết bởi goldbloom 19 Tháng tám, 2013