tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A hot sexy pizazz or twist
The girl with the Goldston is super sexy

The boy with the Goldston look has twisted spice!!
viết bởi LAWRENCIO 28 Tháng ba, 2006