Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
1.
Slang in Portsmouth for the Aqua song "Barbie Girl"
Goldthorpe up, DJ!
viết bởi DrSiberiA ;) 15 Tháng năm, 2010
1 3