Top Definition
The affectionate pseudonym of one Cavalier King Charles Spaniel belonging to eligible Mr Jonathan 'Chonnie' Jayson.
Chonnie: "Gommie! Who's a good boy! who's my nigger in the struggle, huh! it's YOU! who wants a biscuit! hoot hoot"
Gomel: *Yelps affectionately*
#gomel #chonnie #jonathan jayson #nigger #big #damien marley #slayer #guitar #steve vai
viết bởi GimmehDemWaffels 12 Tháng tám, 2011
Someone who's totally convinced they're the cats meow, yet is really a mongoloid. Someone who's hit rock bottom, and obliviously continues to dig.
"Man, that doofus is such a gomel"
#gomel #gomer #two-faced #pathetic #cheese-ball
viết bởi Jehvin 01 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×