tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Colloquialism for large penis, trouser trout, or Bruce.
My thunder, that's one sick gondonger.
viết bởi Thunderstrom 17 Tháng tám, 2013