tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the word meaning caculater for dumb folk who cant speak english.
YO, hand me that gonkulater, son.
viết bởi Poision Smoke 15 Tháng mười, 2006